Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
10. 03.2020

Проект на Наредба за отмяна на Наредба за пожарната и аварийна безопасност

Проект на Наредба за отмяна на Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията
на Община Брезово


На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, след публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Брезово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за отмяна на Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Брезово на електронна поща: oba©brezovo.bg или в деловодството на адрес: гр. Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25 , в срок до 10.04.2020 г.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Наредба за отмяна на Наредба пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Брезово.
Мотиви
1. Причини, които налагат приемането
На 10.02.2020 г. в Общински съвет – Брезово е постъпил протест от Окръжна прокуратура против Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Брезово като счита, че тя е приета при липса на законово определена компетентност на органа й за това, както и при неспазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА. С писмо от 02.03.2020 г. Общински съвет – Брезово е изпратил протеста до кмета на Община Брезово за предприемане на действия по законосъобразност.
Вносителят на настоящия проект на Наредба за отмяна на Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Брезово счита протеста за основателен, поради което предлага да бъде отменена изцяло наредбата.
2. Целите, които се поставят:
Синхронизиране на местните разпоредби със законовите норми.
3. Очаквани резултати.
Местните разпоредби да не противоречат на норми от по-висока йерархия.
4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
За прилагане на отмяната на Наредбата не е необходимо изразходване на допълнителни средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганата отмяна на Наредбата е съгласно изискванията на Закон за местните данъци и такси, и не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
Проект
на Наредба за отмяна на Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Брезово§ 1. Отменя Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Брезово /приета с Решение № 211, взето с протокол № 16 / 30.05.2005 г. на Общински съвет – Брезово, влязла в сила на 01.06.2005 г./
Covid-19
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |