Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПонВтСрЧетПетСъбНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
28. 03.2017

Общински ромски празник28. 03.2017

Съобщение

На 29.03.2017 г. от 10,30 ч., в сградата на Общинска администрация – Брезово, Заседателна зала – IV етаж, ще се проведе групова супервизия по Дейност 8: Супервизия на персонала, предоставящ социални услуги, на личните асистенти по проект „С грижа за независим живот в община Брезово”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, бюджетна линия BG05М9ОР001-2.002, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.002.283.
27. 03.2017

Наредба за изменение и допълнение на наредба за записване, преместване и отписване в общинските детски градини

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


ВНОСИТЕЛ: ИНЖ. РАДНЬО МАНОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО

ПРОЕКТ
Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок до 27 април, Община Брезово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: oba_brezovo@abv.bg или в деловодството на Община Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25

Пълен текст /.PDF формат/
23. 03.2017

Инвестиционно намерение

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име: „ГЕЯ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
Адрес на управление: област Пловдив, обшина Брезово, гр. Брезово 4160, ул. „Първа“
Единен идентификационен номер/ЕИК: 115889745
2. Пълен пощенски адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Бяло поле“ № 12, офис 1.
3. Телефон: 02 995 09 53, 0879 833 663
E-mail: ivanka@enprombg.com
4. Лице за контакти: Ивайло Здравков

Пълен текст на документа /.PDF формат/
21. 03.2017

График за раздаване на изборни материали и бюлетини

Г Р А Ф И К
За раздаване на изборни материали и бюлетини на секционните
избирателни комисии от община Брезово на 25.03.2017 г.


Час на раздаване СИК №
16,30 ч. с. Свежен, с. Сърнегор
16,40 ч. с. Чехларе, с. Стрелци
16,50 ч. с. Върбен, с. Златосел
17,00 ч. с. Розовец, с. Бабек
17,10 ч. с. Пъдарско, с. Борец
17,20 ч. с. Дрангово, с. Отец Кирилово
17,30 ч. с. Тюркмен, с. Зелениково
17,40 ч. с. Чоба – СИК 170700004 и 170700005
17,50 ч. гр. Брезово – СИК 170700001, 170700002 и 170700003
18,00 ч. Подвижна
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |