Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

15. 10.2019

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е


ОбА-Брезово, съобщава на заинтересованите лица на основание параграф 4, ал.1 т.2 от ПЗР на ЗКИР и параграф 4, ал.1 и ал.5 от ПЗР на Наредба РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и във връзка със Заявление вх. № 94 00 1642 от 07.06.2019г. на Сашо Илиев Любенов е изготвен Акт за непълноти и грешки в кадастралния план на с. Чоба, общ. Брезово, одобрен със Заповед № 343 от 15.07.2003г. на Общ.съвет - гр.Брезово. С Акта се предвижда попълване на плана с нови поземлени имоти с пл. номера 2203, 2204 и 2205. Същите попадат в УПИ XIV-1734, квартал 53.

Заинтересовани лица по разписната книга към плана от 1928г. са:
1. Наследници на МАРИН ВЪЛЧЕВ
2. Наследници на ИВАН НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ


Заинтересованите лица в двуседмичен срок от датата на обявлението могат да се запознаят с промените в Технически отдел на Община Брезово.Изготвил: Дата: 15.10.2019г.
Нанко Геновски:…………
/ Ст. Спец. „СА“ /
30. 09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ


На основание §4 ал.1 от ПЗР на ЗКИР, Община Брезово, Пловдивска област съобщава, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово: Проект за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралния план на с. Сърнегор, одобрен със Заповед №02 от 26.01.1990 г., с обхват ПИ 267 кв. 22.

На основание §4 ал.1 от ЗУТ, в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта отстраняване на непълноти и грешки до Общинска администрация гр.Брезово.


Изготвил:
Инж. К.Расолкова
Старши специалист „СА”
25. 09.2019

Разяснителна кампания Местни избори 2019 на ЦИКGo to page       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |